• 11
  • 14

Vi arbejder især inden for følgende områder:

Insolvensret
Gældssanering
Virksomhedsoverdragelse
Selskabsret
Økonomisk rådgivning
Rets- og voldgiftsager
Inkasso
Kontraktsret
Fast ejendom og entreprise
Ansættelsesret
Testamenter og ægtepagter
Tvangsauktion

Vi samarbejder med advokater, revisorer og andre rådgivere.

Såfremt vi ikke selv er i stand til at yde den kvalificerede bistand, formidler vi kontakt til en anden rådgiver, som har den nødvendige kompetence.