Naja Gottfredsen

Juridisk sagsbehandler

Hovedarbejdsområder:

Gældssanering

Fast ejendom

Bogholderi